top of page

Skafor Web

Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon som samler aktører fra privat og offentlig sektor til et nasjonalt og tverrsektorelt samarbeid. Målsetningen er å forebygge skader og ulykker, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker. Forumet arrangerer møteplasser, formidler kunnskap, initierer og utvikler samarbeids-prosjekter og forskning, og fungerer som pådriver for utviklingstiltak.

2Mind har levert logo/profilprogram, illustrasjoner, web brosjyremateriell og temahefter til Skadeforebyggende forum.

Prosjekt

Profilprogram & Web

Kunde

Skafor

År

2023

Harpus.jpg

Skafor web

2Mind har laget illustrasjoner til bruk på nett og brosjyrer og annet informasjonsmateriell for Skadeforebyggende forum. Illustrasjonene er laget i en ren plakativ stil med få sterke farger som gir god lesbarhet både i print og på web.

Seniorsikker illustrasjoner

Skafor nettillustrasjoner

Skafor temahefter eldre

Kriminalitet.png
bottom of page