top of page

Seniorsikker

Trygg. Hjemme. Lenge.

Vi vil at flest mulig skal kunne bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig.

Men vi vet samtidig at de fleste skader skjer i hjemmet. De fleste fallskadde er seniorer. De fleste brannofre er seniorer. Med satsningen Seniorsikker rettes oppmerksomhet mot forebygging av skader og ulykker, spesielt brann og fall, hos eldre. Forebygging nytter. Vår jobb er å formidle kunnskap og motivere til innsats. Med Seniorsikker ønsker Skadeforebyggende forum å presenterer prosjekter og informasjonstiltak utviklet i samarbeid med kommuner over hele landet. 2Mind designer og illustrerer brosjyrer og informasjonsmateriell til denne satsningen.

Prosjekt

Design & Illustrasjon

Kunde

Skafor

År

2020

15.jpg

Her vises forside, samt et utvalg av illustrasjoner og vignetter som brukes i informasjonsmateriell knyttet til satsningen Seniorsikker i brosjyre og på web. Illustrasjonene er laget i en ren plakativ stil med få sterke farger som gir god lesbarhet både i print og på web.

bottom of page