top of page

HLF Briskeby

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as er en ideell virksomhet som eies av Hørselshemmedes landsforbund (HLF), og driftes gjennom tre avtaler med Utdanningsdirektoratet, NAV og Helse Sør-Øst. HLF Briskeby RUT er best i landet på hørsel, og jobber for å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede.

HLF Briskeby RUT er del av et kompetansesenter for unge og voksne med hørselsrelaterte utfordringer lokalisert på Lovisenberg i Oslo og i Lier .

Prosjekt

Webdesign

Kunde

HLF Briskeby RUT

År

2019

I dette prosjektet har 2Mind laget ny web med fokus på Universell Utforming, brosjyremateriell samt illustrasjoner og foto for HLF Briskeby RUT.

Illustrasjoner brukt i brosjyren «Hørseltap blant eldre – fellesskap og deltakelse». finner dere i denne linken: HLF Briskeby RUT

Bare tanken på å spørre "hva" om og om igjen, er nok til å miste lysten til å være med i samtalen.

Universell Utforming

Universell utforming skal bidra til å fjerne eller redusere samfunnsskapte barrierer som personer med nedsatt funksjonsevne møter i hverdagen. Denne nettsiden skal følge kravene i WCAG2 standarden, som er en internasjonal standard for bruk av bilder, grafikk, farger, skrifttyper, fargekontraster, organisering av elementer, navigasjon osv. for nettsider. 

 

Nettsiden er satt opp med responsivt design, derfor vil dette slå inn også ved nettleser-forstørring eller endring i vindusstørrelsen.

Vi har lagt stor vekt på at det responsive oppsettet skal fungere best mulig gjennom hele spekteret av visningsstørrelser fra mobiltelefoner i stående og liggende versjoner til tablets (iPad) og Desktop (Stasjonære maskiner).

https://hlfbriskebyrut.no/

bottom of page