top of page

Hørselstap blant eldre

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as er en ideell virksomhet som

eies av Hørselshemmedes landsforbund (HLF), og driftes gjennom tre avtaler med Utdanningsdirektoratet, NAV og Helse Sør-Øst. HLF Briskeby RUT er best i landet på hørsel, og jobber for å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede.

HLF Briskeby RUT er del av et kompetansesenter for unge og voksne med hørselsrelaterte utfordringer lokalisert i Lier utenfor Drammen.

Prosjekt

Design & Illustrasjon

Kunde

HLF Briskeby RUT

År

2018

I dette prosjektet har 2Mind laget ny web med fokus på Universell Utforming, brosjyremateriell samt illustrasjoner og foto for HLF Briskeby RUT.

Illustrasjonene er brukt på plakater og i brosjyren «Hørseltap blant eldre – fellesskap og deltakelse».

Link til web: HLF Briskeby RUT web

Tips og gode råd

Dette er en plakat som viser viktige tips og råd man bør ta med seg når man snakker med folk med nedsatt hørsel. Plakaten brukes i kontorer og på konferanser.

bottom of page