top of page

Skafor temahefter 

Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon som samler aktører fra privat og offentlig sektor til et nasjonalt og tverrsektorelt samarbeid. Målsetningen er å forebygge skader og ulykker, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker. Forumet arrangerer møteplasser, formidler kunnskap, initierer og utvikler samarbeids-prosjekter og forskning, og fungerer som pådriver for utviklingstiltak.

 

Vi har redesignet logo og profilprogram, samt utviklet temahefter, årsrapporter, rollups, flagg, illustrasjoner, markedsmateriell, og web for Skadeforebyggende forum. Skadeforebyggende forum deltar i nordiske, europeiske og internasjonale nettverk og medvirker til økt internasjonal kontakt- og erfaringsutveksling.

Prosjekt

Design, Illustrasjoner & Web

Kunde

Skafor

År

Fra 2010

bottom of page