top of page

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon som samler aktører fra privat og offentlig sektor til et nasjonalt og tverrsektorelt samarbeid. Målsetningen er å forebygge skader og ulykker, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker. Forumet arrangerer møteplasser, formidler kunnskap, initierer og utvikler samarbeids-prosjekter og forskning, og fungerer som pådriver for utviklingstiltak.

Prosjekt

Design & Illustrasjon

Kunde

Skafor

År

2021

Kriminalitet.png

Her vises ulike illustrasjoner og som er laget til bruk på nett og brosjyrer og annet informasjonsmateriell for Skadeforebyggende forum. Illustrasjonene er laget i en ren plakativ stil med få sterke farger som gir god lesbarhet både i print og på web.

bottom of page