top of page

Kultursti «I Munchs fotspor»

Ramme ligger sydvendt til ved Oslofjorden like nord for ladestedet Hvitsten, ca. 45 km. sydover fra Oslo sentrum. Det er etablert en kultursti på Nedre Ramme I Munchs fotspor. På kulturstiens hovedskilt finner du informasjon om Munchs liv og virke på stedet. Du vil også se relevante kunstverk og fotografier. Der er et kart over området som viser stien, dens plassering og skilt. Langs med stien finner du åtte skilt med fotografier og gjengivelser av Munchs kunstverk. Disse skiltene viser utvalgte verk og fotografier fra Munchs tid på Ramme. De er plassert der de hører hjemme i terrenget der hvor Munch sto når bildene ble malt. 2mind har utviklet logo, profilprogram og web samt skiltprogrammet for Ramme Kultursti «I Munchs fotspor».

Prosjekt

Logo, profil & skiltprogram

Kunde

Ramme

År

2018

Edvard Munch kjøpte eiendommen stien er anlagt på i 1910 og behold den til sin død i 1944. Her skapte han kunstverk i en vitalistisk stil, med natur og mennesker malt i sterke farger.

På kulturstiens hovedskilt finner du informasjon om Munchs liv og virke på stedet. Du vil også se relevante kunstverk og fotografier. Der er et kart over området som viser stien, dens plassering og skilt.

"I Munchs fotspor"

I flere av kunstverkene laget på Ramme er det tydelig hvordan kunstneren brukte de nære omgivelsene som utgangspunkt og menneskene rundt seg som modeller.

 

En av samtidens mest kjente kunsthistorikere, Jens Thiis, mente at Munchs bruk av farger hadde fått ”en sterk og ny, optimistisk klang som taler om lykke og sinnslikevekt.” Store deler av Munchs tid på stedet var preget av idyll.

I perioder skal idyllen ha lagt demper på hans kunstneriske skaperevne. Likevel fikk han produktive år her.

Link til logo, profilprogram og web:  Ramme

Edvard Munch

"All kunst, litteratur og musikk blir produsert med ens hjerteblod. Kunst er hjerteblodet av et menneske."

bottom of page