top of page

Bare Honning

«Bare honning» er en småskala honningprodusent i Vestfold som produserer lyng- og sommerhonning for salg i lokalmarkedet. 2Mind har laget ny profil, pakningsdesign og markedsmateriell for selskapet.

Prosjekt

Logo, profilutvikling

Kunde

Bare Honning

År

2019

Honningen tar smak etter typen nektar biene samler. Dette kommer an på årstid og plassering av kuben. Birøktere flytter gjerne kubene i løpet av året (kalt vandring), avhengig av hvor det er høysesong for nektar.

I Norge er det mest vanlig å vandre til lyngtrekk på høsten. Bare Honning produserer både Sommer- og Lynghonning. Kubene flyttes hovedsakelig rundt  i Telemark og Vestfold gjennom sesongen. 

Bare Honning

Profilen eksponeres hovedsakelig på emballasje og klær. Vi har derfor laget et sterkt grafisk uttrykk med få farger og klare gjenkjennbare visuelle elementer i fontbruk og illustrasjoner.

Sort brukes som hovedfarge på T-shirt og som bunnfarge på etiketter til sommerhonningen.

Dyp lilla brukes som bunnfarge på etikketter til lynghonning, og som støttefarge på annen markedsmateriell. 

Bier

I en bikube vil du finne mellom tjue og seksti tusen individer. Alle de arbeidende biene er hunner, mens hannbienes eneste oppgave er å reprodusere. Etter at dette er gjort, dør hannbien. Derfor har han heller ikke behov for noen brodd. Hannene reproduser seg med dronningbien, som det bare finnes én av i hver bikube. I motsetning til hannene og arbeiderne, som kun lever noen uker, kan dronningbien leve opp til fem år.

bottom of page