top of page

Bare Honning

«Bare honning» er en småskala honningprodusent i Vestfold som produserer lyng- og sommerhonning for salg i lokalmarkedet. 2Mind har laget ny profil, pakningsdesign og markedsmateriell for selskapet.

Prosjekt:

Logo, profilutvikling

Kunde:

Bare Honning

År:

2019

Honningen tar smak etter typen nektar biene samler. Dette kommer an på årstid og plassering av kuben. Birøktere flytter gjerne kubene i løpet av året (kalt vandring), avhengig av hvor det er høysesong for nektar. I Norge er det mest vanlig å vandre til lyngtrekk på høsten. Bare Honning produserer både Sommer- og Lynghonning. Kubene flyttes hovedsakelig rundt  i Telemark og Vestfold gjennom sesongen. 

Bare Honning

Profilen eksponeres hovedsakelig på emballasje og klær. Vi har derfor laget et sterkt grafisk uttrykk med få farger og klare gjenkjennbare visuelle elementer i fontbruk og illustrasjoner.

Sort brukes som hovedfarge på T-shirt og som bunnfarge på etiketter til sommerhonningen.

Dyp lilla brukes som bunnfarge på etikketter til lynghonning, og som støttefarge på annen markedsmateriell. 

Bier

I en bikube vil du finne mellom tjue og seksti tusen individer. Alle de arbeidende biene er hunner, mens hannbienes eneste oppgave er å reprodusere. Etter at dette er gjort, dør hannbien. Derfor har han heller ikke behov for noen brodd. Hannene reproduser seg med dronningbien, som det bare finnes én av i hver bikube. I motsetning til hannene og arbeiderne, som kun lever noen uker, kan dronningbien leve opp til fem år.

bottom of page