top of page

Freedom Express

Freedom Express er et datterselskap av ULOBA, (et samvirkeforetak for Borgerstyrt personlig assistanse) og et transportselskap i Drammen som legger særlig vekt på tilgjengelighet for mennesker med assistansebehov. Med sine nye spesialbygde busser gis det endelig muligheter for alle til å kunne ha en behagelig reise enten man er avhengig av rullestol eller ikke.

 Vi har utviklet logo, profilprogram, web og markedsmateriell for Freedom Express, i henhold til universell utforming.

Prosjekt

Logo, profilutvikling

Kunder

Bare Honning

År

2019

Bussene skreddersys til hver enkelt reise, og har alle tenkelige tekniske hjelpemiddel ombord. Vi har tegnet kart over alternative rigg av seter som gjør booking enklere.

Freedom Express arrangerer turer for alle og tilbyr skreddersydde og unike fleksible løsninger som ikke finnes på noen andre busser i Norge. Bussene kan også rigges for møter.

Freedom Express

i april 2008 blir busselskapet Freedom Express etablert med visjonen «Vi skal bryte barrierer ved å tilby transport og reiseopplevelser våre kunder ikke trodde var mulig».

 

I utgangspunktet skulle selskapet ivareta behovet til ansatte i Uloba. Før fem år er gått er nok en ny tilgjengelig og universelt utformet minibuss levert, og antall ansatte er økt. I dag fremstår Freedom Express som et komplett reiseselskap. Selskapet er utvidet med en reisekonsulent og er medlem av Norsk Reisegarantifond.

Mer info om Uloba

«Vi skal bryte barrierer ved å tilby transport og reiseopplevelser våre kunder ikke trodde var mulig»

bottom of page