top of page

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon som samler aktører fra privat og offentlig sektor til et nasjonalt og tverrsektorelt samarbeid. Målsetningen er å forebygge skader og ulykker, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker. Forumet arrangerer møteplasser, formidler kunnskap, initierer og utvikler samarbeids-prosjekter og forskning, og fungerer som pådriver for utviklingstiltak.

Prosjekt:

Design, Illustrasjoner & Web

Kunde:

Skafor

År:

Fra 2010

Vi har redesignet logo og profilprogram, samt utviklet temahefter, årsrapporter, rollups, flagg, illustrasjoner, markedsmateriell, og web for Skadeforebyggende forum.

L9.jpg

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum deltar i nordiske, europeiske og internasjonale nettverk og medvirker til økt internasjonal kontakt- og erfaringsutveksling.

bottom of page