top of page

Vitale

Profilprogram: Vitale er et privat selskap innen helse- og omsorgssektoren i Norge og jobber

innen følgende virksomhetsområder: BPA (brukerstyrt personlig assistanse), egne heldøgns omsorgsboliger/samdrift, medisinsksenter og psykologsenter.

 

Leveranse: 2mind har jobbet med navnutvikling, logo og profilprogram, skilting, kommunikasjonsstrategi samt markedsmateriell for Vitale as.

Prosjekt

Logo & profilutvikling

Kunder

Vitale

År

2016

Vitale har spesialisert seg på bo- og omsorgstilbud innen rus og psykiatri. Symbolet ble et "vitalt" hjerte hvor kurvene peker oppover.

Vitale

Profilprogrammet er bygget med få enkle elementer i klare farger. Plakative bilder av mennesker som viser følelser inngår som en viktig del av alt markedsmateriale.

 

Alle foto er tatt av Tine Poppe

Vitalegruppen ble i november 2016 en del av det svenske omsorgskonsernet Ambea AB.

bottom of page