top of page

Illustrasjonsteknikker

I 2Mind behersker vi mange ulike illustrasjonsteknikker.

Her viser vi et lite utvalg. Se også karikaturer for flere varianter.

Prosjekt

Ulike illustrasjonsoppdrag

Kunde

Diverse

År

Fra 2013

De fleste illustrasjonene vi leverer lages i Photoshop, Illustrator eller noen ganger for hånd.

Ofte kan en illustrasjon bestå av en kombinasjon av ulike verktøy.

Det er flere faktorer som spiller inn i valg av teknikk. Ønsket uttrykk, i hvilket medie den skal brukes, print eller digitalt, størrelse på tegningen, målgruppe osv.

The Magpies

Som illustratører er vi ofte med og utvikler en karakter. Gir den en "visuell" personlighet.

I tett samarbeid med forfatter og forlag kan vi tilføre nye detaljer som utfyller teksten og som gir leseren gode visuelle opplevelser.

bottom of page