top of page

Spesialistbedriften Web

Spesialistbedriften ble etablert i 2014 med et mål om å skape en god og utviklende arbeidsplass for unge voksne med Asperger syndrom. Per i dag er det svært mange med Asperger/ASF som ekskluderes fra arbeid og utdanning. Veldig mange er svært dyktig faglig, men sliter innen de rammene skoleverket tilbyr, og lykkes heller ikke i arbeidslivet. Dette hovedsakelig på grunn av utfordringer med kommunikasjon og sosialt samspill.

 

2Mind har utviklet web, rollup, samt logo og design for analyseverktøyet ASIAS for Spesialistbedriften.   

Prosjekt

Web

Kunde

Spesialistbedriften

År

2021

SB_1.jpg

Spesialistbedriften

Spesialistbedriften leverer blant annet tjenester innenfor animasjon, teknisk tegning og 3 D-modellering av bygg, landskap og tekniske installasjoner, og tilbyr konsulenttjenester knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold innen bygg og eiendom.

 

Alle Spesialistbedriftens konsulenter har høyere utdanning, stort sett bachelorgrad innenfor animasjon, 3D og teknisk tegning.

For mer info: 

https://spesialistbedriften.no/

SB_2.jpg
bottom of page