top of page

HLF Rehabilitering Web

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as tilbyr landsdekkende kurs og rehabilitering for voksne innen hørselsrelaterte områder og ulike tjenester til unge med nedsatt hørsel. Fagkunnskap, erfaringsutveksling og økt innsikt i egen hørselsutfordring gir grunnlag for gode valg og nye mestringsstrategier for en bedre hverdag.  

2Mind har levert web, illustrasjoner, brosjyremateriell, kart og foto til HLF Rehabilitering.

Prosjekt

Web

Kunde

HLF Rehabilitering

År

Fra 2016 -

HLF_2.jpg

HLF Rehabilitering

HLF Briskebys rehabilitering og kurs for voksne er lokalisert i Diakonissehuset på Lovisenberg i Oslo. 

Å leve med nedsatt hørsel er en sammensatt utfordring. Selv med et lite hørselstap vil man oppleve at ens evne til å kommunisere blir påvirket, spesielt i støyende omgivelser, som for eksempel i selskap og på kafé. Kurset er spesielt godt egnet for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om hørselstap, hvilke konsekvenser det medfører og hvordan du ved hjelp av kunnskap og verktøy kan leve et godt liv. 

HLF_1.jpg
bottom of page