top of page

Strakks

STRAKKS er et EU-finansiert prosjekt om byutvikling og næringsutvikling med fokus på oppgraderinger av sentrum og utvikling av kvaliteter som skal tilføre sentrum en generell kvalitetshevning og tiltrekke spennende bedriftsetableringer. Hensikten med prosjektet er at kommunen sammen med andre utviklingsaktører, etablerer en felles forståelse for hva disse kvalitetene skal være, og hvilke samarbeidsformer som vil utvikle slike kvaliteter i framtida. Områder i Aalborg og Lillestrøm ble valgt for å prøve ut ideer og metoder for moderne byutvikling og 2mind lagde profilprogrammet, samt alt messemateriell til konferansen som ble holdt i Kulturhuset på Lillestrøm.

Prosjekt

Profil & messemateriell

Kunde

STRAKKS

År

2010

STRAKKS profilmateriell skulle ha et helhetlig designuttrykk i alt fra konferansemapper, postale trykksaker, brosjyrer, temahefter, bannere, roll-ups, og utstillingsmateriell med bruk av foto og illustrasjoner.

IMG_3049.JPG

STRAKKS

STRAKKS konferansen bragte sammen forskjellige byutviklingsaktører som drøftet utfordringer generelt og utfordringer relatert til konkrete prosjektideer, som det arbeides med innenfor de utpekte områdene. Fokus var på den helhetlige byutvikling og de enkelte prosjektenes bidrag. STRAKKS prosjektet var med å etablere gjensidig forståelse mellom aktørene, for hverandres forutsetninger, begrensninger og muligheter til å bidra inn mot en god utvikling av de utvalgte byområdene.  

bottom of page