top of page

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon som samler aktører fra privat og offentlig sektor til et nasjonalt og tverrsektorelt samarbeid. Målsetningen er å forebygge skader og ulykker, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker. Forumet arrangerer møteplasser, formidler kunnskap, initierer og utvikler samarbeids-prosjekter og forskning, og fungerer som pådriver for utviklingstiltak.

Leveranse: 2Mind har laget logo & profilprogram, web, illustrasjoner, brosjyrer, temahefter, Rollups, messemateriell m.m. for Skadeforebyggende forum.

Prosjekt:

Design & Illustrasjon

Kunde:

Skafor

År:

Fra 2008 -

bottom of page