top of page

Ringsakerseminaret

Ringsakerseminaret er en årlig møteplass med fokus på fremtidsrettet næringsliv i innlandet. Ringsakerseminaret har som ambisjon å inspirere næringslivet til å se etter muligheter både ved bedriftens egne valg og gjennom samarbeid med andre næringslivsaktører og det offentlige.

Leveranse: 2Mind har laget logo & profilprogram, seminarprogram,

Rollups, digitale annonser m.m for Ringsakerseminaret.

Årstall og farger endres for hvert år.  

bottom of page