top of page

A-Larm - Kovid og rus

A-larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Organisasjonen ble stiftet i 1995 og er dermed den eldste brukerorganisasjonen i Norge. Den het i starten A-klinikkens venner og ble startet av pasienter som hadde vært i behandling der og hadde behov for et samlingssted etter endt opphold.

A-Larm er et supplement til offentlige tjenester med tilbud til hele familien, har selvhjelpsideologien som grunnstamme, og fokuserer på å kombinere

fag- og erfaringskompetanse.

Prosjekt

Polsk brosjyre

Kunde

2Mind

År

2021

2Mind har utviklet illustrasjoner, brosjyrer og kommunikasjons-materiell for A-Larm med tema korona og rus. Sommeren 2021 utviklet vi plakat og brosjyremateriell på polsk, hvor målgruppen primært var polske gjestearbeidere.

 

Formålet var å begrense import-smitte ved å informere om vernetiltak, samt gi de i denne gruppen som er berørt av rus,

og som har fått ekstra utfordringer under Covid 19 pandemien i forbindelse med isolasjon, ensomhet og økt smitterisiko når utstyr deles, kontaktinformasjon og mulighet til å delta i A-Larm sine felles aktiviteter/samlinger.

Kopiering_Polen plakat A3.jpg
bottom of page