top of page

A-Larm

A-larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Organisasjonen ble stiftet i 1995 og er dermed den eldste brukerorganisasjonen i Norge. Den het i starten A-klinikkens venner og ble startet av pasienter som hadde vært i behandling der og hadde behov for et samlingssted etter endt opphold. A-Larm er et supplement til offentlige tjenester med tilbud til hele familien, har selvhjelpsideologien som grunnstamme, og fokuserer på å kombinere fag- og erfaringskompetanse.

Prosjekt

Brosjyre

Kunde

2Mind

År

2021

Topp_A-larm.jpg

2Mind har utviklet illustrasjoner, brosjyrer og kommunikasjons-materiell for A-Larm med tema korona og rus. Det er veilednings-materiell for alle som er berørt av rus og som har fått ekstra utfordringer under Covid 19 pandemien i forbindelse med isolasjon, ensomhet og økt smitterisiko når utstyr deles.

bottom of page